Ticaret

Ticaret Nedir listesinde 184 adet Türkçe madde bulundu.

Ticaret
Sözcük Anlamı
açık bono Para hanesi boş bırakılarak imza edilen bono, açık senet.
açık ciro Senet veya çekin arkasının kime ödeneceği belirtilmeden imzalanmasıyla yapılan ciro.
açık eksiltme Yaptırılacak bir işin, satın alınacak bir malın ucuza sağlanması için işi yapacak veya malı
açık hesap Peşin para veya bono vermeden yapılan alışveriş.
açık kapı politikası Yabancı malları bir ülkeye serbestçe sokma politikası, açık kapı siyaseti.
açık kapı siyaseti Açık kapı politikası.
açık kredi Bankaların güvendikleri müşterilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para.
açık poliçe Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe.
açık senet Açık bono.
adi defter Bir işletmenin veya ticarethanenin yaptığı işlemlerinin, muhasebe kayıtlarının geçirildiği ticari
akont Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme.
alım satım Alışveriş.
alış fiyatı Bir mal için alım karşılığı ödenen para ve üretim gereçleri fiyatı.
ana defter Büyük defter.
ana ortaklık Birçok ortaklığın pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan yatırım
anamal Sermaye.
anamal birikimi Anamalcının elde ettiği artık değerin büyük bölümünü anamalına ekleyerek onu büyütmesi.
anamal sahibi Anamalcı.
anonim ortaklık Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan
anonim şirket Anonim ortaklık.
antrepo Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer.
ara bono Arada ödenen olağan dışı bono.
ara mal Üretilecek malı elde etmek için üretim sırasında kullanılan yarı işlenmiş mal.
arbitraj Ara kazanç.
aval Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara