Toplum Bilimi

Toplum Bilimi Nedir listesinde 215 adet Türkçe madde bulundu.

Toplum Bilimi
Sözcük Anlamı
açık toplum Dış dünya ile her türlü ilişki içinde olan insan topluluğu.
adabımuaşeret Görgü kuralları.
ademimerkeziyet Yerinden yönetim.
ademimerkeziyetçi Yerinden yönetimci.
ademimerkeziyetçilik Yerinden yönetimcilik.
ahlak bilimi Töre bilimi.
ahlakiyat Töre bilimi.
aile meclisi Aile bireylerinin ortak görüşlerini belirleyen ve yerine getiren heyet.
alt katman Toplum içinde yer alan ve daha düşük değerlere sahip olan sınıf.
ana sanlı Annesinin soyadını alan.
anaerki Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana soyuna mal eden ilkel bir toplum düzeni.
anaerkil Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal.
anane Gelenek.
ataerki Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk düzeni.
ataerkil Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi,
baba soylu Baba soyluluğa ilişkin olan, baba soyluluğa dayanan.
baba yerli Baba yerliliğe ilişkin olan, baba yerliliğe dayanan.
bey erki Varsıl erki.
birincil grup İçten, samimi, yüz yüze ilişkilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk.
bölüngü Fraksiyon.
budunsal Etnik.
bulgusal yöntem Öğretilmek istenen şeyi, öğrencilerin kendilerinin bulmasını sağlayan öğretim yöntemi.
büyük aile Büyükbaba, büyükanne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile.
çekirdek aile Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile.
çerçeve anlaşma Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma.