Ü ile Başlayan Deyimler

Ü ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 132 adet Türkçe madde bulundu.

Ü ile Başlayan Deyimler
Ü ile Başlayan Deyim Anlamı
üç aşağı beş yukarı yaklaşık olarak, az bir farkla.
üç aşağı beş yukarı dolaşmak kararsızlık içinde, düşünerek, bir karara varmaya çalışarak gezinmek.
üç buçuk atmak çok korkmak.
üç günlük ömür ömrün kısalığını anlatan bir söz.
üç maymunu oynamak gördüğü ve duyduğu bir olay hakkında görmemiş, duymamış ve söylememiş olduğunu belirtmek.
üç nalla bir ata kaldı eline önemsiz bir imkân geçtiğinde büyük işlerin düşüne kapılanlar için söylenen bir söz.
üçe beşe bakmamak fiyat üzerinde küçük farkları önemsememek.
üçkâğıda bağlamak (veya getirmek) karşısındakini şaşırtarak aldatmak.
ülke açmak bir ülkeyi savaşarak almak, fethetmek.
ümide düşmek umuda düşmek.
ümide kapılmak umuda kapılmak.
ümidi boşa çıkmak umudu boşa çıkmak.
ümidi kırılmak umudu kırılmak.
ümidi sönmek umudu sönmek.
ümidini kesmek umudunu kesmek.
ümidini kırmak umudunu kırmak.
ümit (veya ümidini) bağlamak umut bağlamak.
ümit beslemek umut beslemek.
ümit bırakmak umut bırakmak.
ümit kesmek umut kesmek.
ümit serpmek umut serpmek.
ümit uyanmak umut uyanmak.
ümit vermek umut vermek.
ümitsizliğe düşmek umutsuzluğa düşmek.
ümüğüne sarılmak (veya basmak) bir iş için birini çok sıkıştırmak.