Ü ile Başlayan İsimler

Ü ile Başlayan İsimler Nedir listesinde 144 adet Türkçe madde bulundu.

Ü ile Başlayan İsimler
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ü ile Başlayan İsim Cinsiyet Anlamı
Übab Erkek Şiddetli, taşkın sel suyu.
Übabe Kız (Bakınız. Übab).
Übey Erkek Sahabedendir. Übey b. Ka'b.
Übeyd Erkek Bakınız. Übeyt
Übeyde Kız 1. Küçük köle, kölecik.
Übeydullah Erkek Tanrı'nın kulu.
Übeyt Erkek 1. Küçük köle, kölecik.
Übhet Erkek Büyüklük, ululuk.
Übük Kız 1. İbibik kuşu.
Üçe Erkek 1. Yüce, yüksek.
Üçel Erkek ve Kız Üç el.
Üçer Erkek Üç-er.
Üçgül Kız Yaban yoncası.
Üçışık Kız ve Erkek Üç ışık.
Üçkök Erkek Üç kök.
Üçok Erkek Oğuz Destanı'na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
Üçük Erkek 1. Köşe.
Üftade Kız 1. Tutkun, âşık, sevdalı.
Üftadegi Erkek Düşkünlük.
Üge Erkek ve Kız Şöhretli, tanınmış, ünlü.
Ügü Erkek 1. Baykuş.
Üke Erkek Onur, şeref.
Ükkaşe Erkek Bakınız. Ökkeş
Üksüm Kız Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.
Üleş Erkek 1. Bölüşme, paylaşma.