Ü ile Başlayan Kelimeler

Ü ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 365 adet Türkçe madde bulundu.

Ü ile Başlayan Kelimeler
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ü ile Başlayan Kelime Anlamı
ücra Çok uçta, kenarda veya kıyıda köşede olan.
ücret 1. isim, ekonomi İş gücünün karşılığı olan para veya mal.
ücretlendirme 1. isim Ücretlendirmek işi.
ücretlendirmek Bir malın, bir işin ücretini, rayicini belirlemek.
ücretli 1. isim Ücretle çalıştırılan kimse.
ücretlilik 1. isim Ücretlinin yaşama biçimi.
ücretsiz 1. sıfat Bir karşılık ödemeden alınan.
ücretsizlik Ücretsiz olma durumu.
üç 1. isim İkiden sonra gelen sayının adı.
üçer 1. sıfat Üç sayısının üleştirme sayı sıfatı.
üçerli 1. sıfat Üçer üçer sıralanmış.
üçkâğıtçılık 1. isim Üçkâğıtçının işi.
üçleme 1. isim Üçlemek işi.
üçlemek 1. -i Üçe çıkarmak.
üçler Halkın inançlarına göre üç kişilik ermişler topluluğu.
üçleşme Üçleşmek işi.
üçleşmek Üçe çıkmak, bir veya ikiyken üç olmak.
üçlü 1. sıfat Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan, müselles, troyka.
üçlük 1. sıfat Üç tanesi bir arada bulunan, üç tane alabilen, üç taneden oluşmuş.
üçüncü Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.
üçüncül 1. sıfat, kimya Organik bir birleşiğin formülünde öbür üç karbon atomuna bağlı olan (karbon
üçüncülük Üçüncü olma durumu.
üçüz 1. sıfat Üçü bir arada doğan (çocuk).
üçüzleme Bir dizenin hem ritmik hem anlam olarak üç ayrı öbek oluşturması.
üçüzlü 1. sıfat Üçüzleri olan (ana).