Ü ile Başlayan Kız İsimleri

Ü ile Başlayan Kız İsimleri Nedir listesinde 39 adet Türkçe madde bulundu.

Ü ile Başlayan Kız İsimleri
Harf Sayısı 3 4 5 6 7
Ü ile Başlayan Kız İsmi Anlamı
Übabe (Bakınız. Übab).
Übeyde 1. Küçük köle, kölecik.
Übük 1. İbibik kuşu.
Üçgül Yaban yoncası.
Üçışık Üç ışık.
Üftade 1. Tutkun, âşık, sevdalı.
Üksüm Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.
Ülgür Bakınız. Ülker
Ülke 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü.
Ülkem "Yurdum, vatanım" anlamında kullanılan bir ad..
Ülkenur Yurdu aydınlatan ışık.
Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
Ülküdeş Aynı ülküye bağlı olanlardan her biri.
Ülkühan Bir ülküsü, amacı olan hükümdar.
Ülküm "Amacım, ulaşmak istediğim şey" anlamında kullanılan bir ad.
Ülküye Ülkü adına yanlış olarak Arapça dişillik getirilerek elde edilmiş bir ad.
Ümmiye Anneye ait, anneyle ilgili olan.
Ümmühan Hükümdar anası.
Ümniye 1. Umut.
Ümran 1. Bayındırlık, mamurluk.
Ünal "Adın duyulsun, tanın, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.
Ünay Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.
Ünlü Tanınmış, adı duyulmuş, şöhretli, şanlı.
Ünsa Kadın, kız, nisa.
Ünsal "Adın duyulsun, ünlen" anlamında kullanılan bir ad.