Ünlemler

Ünlemler Nedir listesinde 304 adet Türkçe madde bulundu.

Ünlemler
Söz/Sözcük Anlamı
a Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz.
abe Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli'de kullanılan bir söz.
abosa Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için verilen komut.
abu Şaşma ve korku bildiren bir söz.
adam sen de! bir işin önemsenmediğini anlatmak için söylenen bir söz.
af buyurun! 1. `affedersiniz, affınızı rica ederim.
agucuk Süt çocuğunu sevmek için söylenen bir söz.
ağır ol! 1. `ciddi, ağırbaşlı, soğukkanlı, sabırlı ol!.
ağzından yel alsın! ağzını hayra aç!.
ağzını hayra aç! kötü ihtimaller söz konusu edildiğinde `Tanrı korusun.
akıllara seza Akla zarar.
akıllara şifa Akla zarar.
akıllara zarar Akla zarar.
akıllara ziyan Akla zarar.
akla zarar Karşılaşılan olumsuz durum üzerine hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz, akla ziyan, akıllara
aklımda Lades oyununa katılanlardan biri ötekine bir şey verirken karşıdakinin `unutmadım.
aklında olsun (veya kalsın!) unutma!.
akşamlar (veya akşamışerifler) hayrolsun! iyi akşamlar.
ala ala hey Toplu olarak yapılan işlerde bağrışarak söylenen bir söz.
alabanda ateş Geminin bir yanında bulunan toplarla derhâl ateş edilmesi komutu.
alabanda kürek Kürek topacının karşı alabandaya konulması için kürekçilere verilen komut.
alacağı olsun! günün birinde ondan öcümü alırım.
aleykümselam Esenlik, selamet sizin de üzerinize olsun.
alimallah Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için `en iyisini Allah bilir.
Allah Allah! 1. şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem.