V ile Başlayan Birleşik Fiiller

V ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 25 adet Türkçe madde bulundu.

V ile Başlayan Birleşik Fiiller
V ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
vaaz etmek cami, mescit vb. yerlerde dinî konuşma yapmak.
vakıf kurmak belli bir hizmeti görmek için vakıf oluşturmak.
vâkıf olmak bilmek, öğrenmek.
vaki olmak vuku bulmak, gerçekleşmek.
vakti olmak yapılması için yeterli zaman bulunmak.
vakti olmamak bir kimse veya iş için ayıracak zamanı olmamak.
vals yapmak vals müziği ile dans etmek.
var etmek meydana getirmek.
vasıl olmak ulaşmak, varmak.
vasiyet etmek öldükten sonra herhangi bir şeyin yapılmasını istemek.
vatandaşlıktan çıkarılmak yurttaşlık hakları elinden alınmak.
vazıh olmak açık durumda bulunmak, anlaşılır biçimde görünmek.
vaziyet etmek el koymak.
vefat etmek ölmek.
vekâlet etmek birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek.
vekillik etmek birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek.
verem etmek çok üzmek, dert sahibi yapmak.
vesile olmak uygun ortam oluşmak.
veto etmek reddetmek, kabul etmemek.
viran olmak viran duruma gelmek, haraplaşmak.
virdizeban etmek dile dolamak, dilden düşürmemek.
virt etmek diline dolamak, sürekli olarak söylemek.
vize almak elçilikten veya konsolosluktan bir ülkeye giriş izni almak.
vurgunculuk etmek haksız kazanç sağlamak için uğraşmak.
vuslata ermek kavuşmak.