V ile Başlayan Birleşik Kelimeler

V ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 206 adet Türkçe madde bulundu.

V ile Başlayan Birleşik Kelimeler
V ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
V yaka V` harfi biçiminde olan yaka.
vade bitimi Süre sonu.
vade sonu Süre sonu.
vadeli hesap Belirli bir süre için açılmış banka hesabı, vadeli mevduat.
vadeli mevduat Vadeli hesap.
vadeli satış Karşılığı ileride ödenmek üzere yapılan satış.
vadesiz hesap Süresi belirlenmemiş, paranın istenildiği zaman çekilebilmesine imkân tanıyan banka hesabı,
vadesiz mevduat Vadesiz hesap.
vadetmek 1. -e Bir işi yerine getireceğine söz vermek.
vadolunmak Bir iş yerine getirilmek üzere söz verilmek.
vaftizhane Vaftiz yapılan yer.
vah vah Çok yazık.
vahdetivücut Varlık birliği.
vahşi hayvan Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabani hayvan.
vahşi orman İnsan ayağı değmemiş büyük orman.
vahyolunmak Vahiy gelmek.
vak vak Ördeğin çıkardığı ses.
vakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik.
vakfetmek 1. -e, -i Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak.
vakıf arazisi Bir vakfın mülkiyeti içinde olan arazi.
vakıf malı Vakfa devlet veya kişilerden devredilen ve üçüncü şahısların kullanması mümkün olmayan mal.
vakıf senedi Bir vakfın oluşumunu belgeleyen senet.
vakıf toprağı Vakfın mülkiyeti altında olan toprak veya arazi.
vakıfname Vakfiye.
vakit kaybetmeden Hemen, derhâl.