V ile Başlayan Deyimler

V ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 108 adet Türkçe madde bulundu.

V ile Başlayan Deyimler
V ile Başlayan Deyim Anlamı
vaadinde durmak vaadini tutmak.
vaadini tutmak verdiği sözü yerine getirmek.
vaatte bulunmak söz vermek.
vaaz vermek vaaz etmek.
vacip olmak 1. din bilgisi İslam dinine göre yapılması gerekli olmak.
vadesi gelmek (veya dolmak) 1. süresi dolmak, zamanı gelmek.
vadesi yetmek ölmek.
vadiye dökülmek sohbet belirli bir konuya kaymak.
vahamet kesbetmek gittikçe zorlaşmak, tehlikeli ve korkulacak bir durum almak.
vakit geçirmek oyalanmak, uğraşmak.
vakit kazanmak 1. bir şeye ayrılan süreyi azaltmak.
vakit öldürmek zamanı yararsız, gereksiz işlerle veya iş yapmadan geçirmek.
vakit saat aramamak zamana hiç aldırmamak.
vakti gelmek 1. ölmek üzere olmak, ölümü yaklaşmak.
vaktini almak (veya yemek) epey zaman harcanmasını gerektirmek.
vaktini şaşmamak her şeyi tam zamanında yapmak.
vantuz çekmek şişe çekmek.
var olmak sağ olmak, yaşamak.
var yok belli bir ölçüye ya ulaşır ya ulaşmaz, herhangi bir ölçüye, miktara yakın, olduğu bile kuşkulu.
vareste kalmak bir şeyi yapıp yapmamakta özgür bırakılmak.
vareste tutmak (veya kılmak) bir şeyi yapıp yapmamakta özgür bırakmak.
varıncaya kadar ne varsa her şeyi.
varit olmak geçerli durumda bulunmak.
varla yok arası belli belirsiz.
varlık göstermek kendinden beklenilen görevi yerine getirmek, beğenilir bir iş yapmak.