V ile Başlayan Kelimeler

V ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 710 adet Türkçe madde bulundu.

V ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... VA VE VI VO VU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V ile Başlayan Kelime Anlamı
vaat Bir işi yerine getirmek için verilen söz.
vaaz Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma.
vabeste Bağlı.
vacip 1. sıfat, din bilgisi İslam dinine göre yapılması gerekli olan.
vade Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre, mühlet, mehil.
vadeli 1. sıfat Vadesi olan.
vadesiz 1. sıfat Vadesi olmayan.
vadetme Vadetmek işi.
vadi 1. isim İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak.
vadolunma Vadolunmak işi.
vaftiz Hristiyanlıkta doğduktan kısa bir süre sonra çocuğa ilk günahını silmek ve onu Hristiyanlaştırmak
vagon Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı.
vagonet Yana veya arkaya doğru devrilebilen ve bazı toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon.
vagotoni Bir sinirsel rahatsızlık türü.
vah Yazık.
vaha Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi.
vahamet Güçlük, korkulacak tehlikeli durum.
vahametli Vahim.
vahdaniyet Tanrı'nın birliği, bir olması.
vahdet Bir olma, tek olma, birlik, teklik.
vahi Boş, saçma.
vahilik Vahi olma durumu.
vahim Ağır, korkulu, çok tehlikeli, vahametli.
vahimleşme Vahimleşmek durumu.
vahimleşmek Vahim duruma gelmek.