V ile Başlayan Kız İsimleri

V ile Başlayan Kız İsimleri Nedir listesinde 60 adet Türkçe madde bulundu.

V ile Başlayan Kız İsimleri
Harf Sayısı 4 5 6 7 8
V ile Başlayan Kız İsmi Anlamı
Vabile (Bakınız. Vabil)
Vacibe Yapılması gerekli olan.
Vacide 1. Meydana getirici, yaratıcı.
Vafire (Bakınız. Vafir).
Vafiye (Bakınız. Vafi).
Vahibe Bağışlayan, bağışlayıcı.
Vahide Tek, bir, yalnız.
Vaize (Bakınız. Vaiz).
Vakıa (Bakınız. Vaki).
Valide Anne.
Valihe (Bakınız. Valih).
Vamıka Seven, âşık.
Varide (Bakınız. Varid).
Varlık 1. Zenginlik, para, mal mülk.
Vasfiye Nitelikli.
Vasıfe (Bakınız. Vasıf).
Vasıla Erişen, ulaşan, kavuşan.
Vasile (Bakınız. Vasıl).
Vassale (Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli.
Vazahat Vazıhlık, açıklık.
Vecahet 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz.
Vecazet Sözün, veciz kısa oluşu.
Vecdiye (Bakınız. Vecdi).
Vechiye Yüze ait, yüzle ilgili.
Vecibe Ödev, boyun borcu, vazife.