Y ile Başlayan Birleşik Fiiller

Y ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 48 adet Türkçe madde bulundu.

Y ile Başlayan Birleşik Fiiller
Y ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
yâd etmek anmak, hatırlamak.
yağma etmek 1. birçok kimse, zor kullanarak bir malı alıp kaçmak.
yakamoz olmak gizlendiği yer belli olmak.
yalaka olmak 1. dalkavuklaşmak.
yalakalık etmek yaranmak amacıyla aşırı derecede dalkavukluk etmek.
yalama olmak aşınmak.
yalpa yapmak yalpalamak.
yaltaklık etmek yaltaklanmak.
yalvarıp yakarmak çok yalvarmak.
yamaklık etmek bir işte yardımcı olarak çalışmak.
yandaşlık etmek yandaş durumunda olmak.
yanına kalmak yanına kâr kalmak.
yanına yaklaştırmamak birinin veya bir şeyin kendi yakınına gelmesine izin vermemek.
yankı yapmak ses bir yere çarpıp ikinci kez duyulmak.
yaramamak gereksiz olmak, boşuna yapılmış olmak.
yaramaz olmak yaramazlaşmak.
yaramazlık etmek yaramazca davranmak.
yararı olmak yararlı olmak, olumlu etki yapmak.
yararlı olmak yarar sağlamak, faydalı olmak.
yardakçılık etmek birine kötü işlerde yardım etmek.
yardım etmek kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak.
yardım ve yataklık etmek yasa dışı eylemlerde bulunan kişileri barındırmak ve işledikleri suça destek olmak.
yardımcı olmak yardımda bulunmak.
yârenlik etmek ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek.
yarış etmek geçmek için uğraşmak.