Y ile Başlayan Deyimler

Y ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 712 adet Türkçe madde bulundu.

Y ile Başlayan Deyimler
Y ile Başlayan Deyim Anlamı
ya herrü ya merrü zor, tehlikeli bir durum karşısında `ne olursa olsun` gibi kötü ihtimalin de göze alındığını
ya huyundan ya suyundan bazı özellikleri olduğu gibi bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılan bir söz.
ya sabır katlanılması güç durumlarda sabır gerektiğini anlatan bir söz.
ya sabır çekmek bir sıkıntıya ses çıkarmadan veya ona karşı bir şey yapmadan katlanmak.
yabana atmak önem vermemek, önemsiz görmek.
yabana gitmek 1. tanınmayan, bilinmeyen biriyle, bir yabancıyla evlendirilmek.
yabana söylemek saçma sözler söylemek, boşa konuşmak.
yabancı gelmek tanımamak.
yabancı gibi durmak bir işe karışmamak, ilgi göstermemek, çekinmek.
yabancı saymak (veya tutmak) yabancı gibi görmek, yabancı olarak benimsemek.
yabancılık çekmek bir iş veya çevrede yabancı olmaktan doğan güçlüklere uğramak.
yabancılık duymak bir kimseye, bir şeye alışamamak.
yabancısı olmamak tanıdık, bildik olmak.
yâdını uyandırmak birini hatırlatmak.
yadigâr bırakmak hatırlanmak için arkasında bir kimseyi veya bir nesneyi bırakmak.
yadigâr kalmak bir olayı, bir kimseyi hatırlatan bir nesne, bir özellik bırakılmış olmak.
yadigâr olmak hatıra olarak kalmak.
yaftayı yapıştırmak yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak.
yağ bağlamak 1. üzerine yağ birikmek.
yağ bal olsun yenen, içilen şeyler helal ve afiyet olsun.
yağ basmak 1. büyük bir kaba yağ yerleştirmek.
yağ çekmek (veya yapmak) gereksiz biçimde övmek, dalkavukluk etmek.
yağ gibi kaymak kızak, taşıt vb. sarsılmadan hızla gitmek.
yağ yakmak 1. tavada yağı çok ısıtmak.
yağ yedirmek yağı bir şeyin içine azar azar ekleyerek belli olmaz duruma getirmek.