Y ile Başlayan Kelimeler

Y ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 2687 adet Türkçe madde bulundu.

Y ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... YA YE YI YO YU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Y ile Başlayan Kelime Anlamı
ya 1. ünlem `Ey, hey.
ya ... ya ... 1. bağlaç Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir söz.
yaba Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.
yabalama Yabalamak işi.
yabalamak Yaba ile atmak veya savurmak.
yaban 1. isim İnsan yaşamayan ıssız yer.
yabancı 1. sıfat Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi.
yabancıl Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, egzotik.
yabancılama Yabancılamak işi.
yabancılamak Yabancı gibi görmek, kendinden saymamak, yadırgamak.
yabancılaşabilme Yabancılaşabilmek işi.
yabancılaşabilmek Yabancılaşma ihtimali veya imkânı bulunmak.
yabancılaşma 1. isim Yabancılaşmak işi.
yabancılaşmak 1. nesnesiz Tanımaz, bilmez duruma gelmek, yabancı olmak, bigâne düşmek.
yabancılaştırma Yabancılaştırmak işi.
yabancılaştırmak Yabancı duruma getirmek.
yabancılık Yabancı olma durumu, bigânelik.
yabancıllık Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma,
yabanıl 1. sıfat İlkel yaşayan (kimse), yabani, vahşi.
yabanıllaşma Yabanileşme.
yabanıllaşmak Yabanileşmek.
yabanıllık Yabanıl olma durumu, vahşilik, vahşet.
yabani 1. sıfat Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
yabanice Yabani bir biçimde.
yabanileşme Yabanileşmek işi, yabanıllaşma.