Z ile Başlayan Atasözleri

Z ile Başlayan Atasözleri Nedir listesinde 25 adet Türkçe madde bulundu.

Z ile Başlayan Atasözleri
Z ile Başlayan Atasözü Anlamı
zahirenin (çiftçinin) ambarı sabanın ucundadır toprak, iyi sürülürse bol ürün vereceği için iyi sonuç almak isteyen işine dört elle sarılmalıdır.
zahmetsiz rahmet olmaz sıkıntı, güçlük çekmeden iyi ve güzel işler başarılamaz.
zaman sana uymazsa sen zamana uy yaşadığın zamanın koşulları ve çevrendekilerin davranışları senin tutumuna uygun değilse sen
zararın neresinden dönülse kârdır sürüp giden zararlı bir işten ne kadar erken vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o kadar
zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
zemheride sür de çalı sür iyi verim alabilmek için üstünkörü olsa bile tarlayı zemheride sürmek gerekir.
zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır gerçekleşmesi güç bir şey isteyen kimse isteğini gerçekleştirecek çareyi kendisi bulmak zorundadır.
zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
zengin kesesini döver, züğürt dizini bir iş yapılacağı zaman zengin 'işte para' diye kesesini döver, fakirse yapmak istediği işi
zenginin horozu bile yumurtlar paralı kişi başarılı olunamayacak sanılan işlerden bile kâr sağlama yolunu bulur.
zenginin malı züğürdün çenesini yorar birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir
zenginin sermayesi kasasında, âlimin sermayesi kafasında zengin kişinin zenginliği parasıdır, her işini parayla kolayca yaptırır; bilgin kişinin zenginliği
zeyrek kuş iki ayağından tutulur işini hile ile yürüten kimse sonunda yakayı ele verir.
zırva tevil götürmez saçma olan bir düşünceyi döndürme, çevirme yolu ile savunmaya kalkışanlara söylenen bir söz.
zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.
zor oyunu bozar hile, güç kullanarak düzenlenen oyun boşa çıkarıldığında söylenen bir söz.
zora dağlar dayanmaz zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer.
zora, beylerin borcu var zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.
zorla güzellik olmaz 1. `kişiye, beğenmediği şey zorla beğendirilemez.
zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına rastgele yapılan plansız işlerde yöntem, kural aranmaz.
züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir
züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder ama züğürtlükten dolayı ne yapacağını düşünmek daha
züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir
züğürtlük, zadeliği bozar soylu kimse fakirleşince soyluluğu unutulur.
zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda