Z ile Başlayan Birleşik Fiiller

Z ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 24 adet Türkçe madde bulundu.

Z ile Başlayan Birleşik Fiiller
Z ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
zahmet etmek 1. biri için yorulmak veya masrafa girmek.
zahmet vermek sıkıntı vermek.
zail olmak yok olmak, ortadan kalkmak.
zaman geçirmek oyalanmak.
zamkinos etmek kaçmak, savuşmak.
zamparalık etmek çapkınlık etmek, kadın peşinde koşmak.
zarar etmek maddi ve manevi bakımdan kayba uğramak.
zayi etmek yitirmek, kaybetmek.
zayi olmak yitmek, kaybolmak.
zebun etmek güçsüz bırakmak, zavallı duruma düşürmek veya getirmek.
zebun olmak güçsüz duruma düşmek.
zelil etmek aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek.
zelil olmak hor görülmek, aşağılanmak.
zengin etmek çok mal ve para sahibi yapmak.
zengin olmak çok mal ve para edinmek.
zerk etmek iç itmek.
zeveban etmek ergimek.
zevzeklik etmek gevezelik etmek.
zilzurna olmak çok içip sarhoş olarak kendini bilemeyecek duruma gelmek.
zorbalık etmek zorba gibi davranmak.
zorluk çıkarmak (veya göstermek) bir şeyin yapılmasını engellemek için çeşitli sorunlar yaratmak.
zuhur etmek ortaya çıkmak, görünmek, belirmek.
zum yapmak zumlamak.
züppelik etmek züppece davranmak.