Z ile Başlayan Birleşik Kelimeler

Z ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 161 adet Türkçe madde bulundu.

Z ile Başlayan Birleşik Kelimeler
Z ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
zabıt varakası Tutanak.
zabıtname Tutanak.
zaç yağı Sülfürik asit.
Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram.
zam paketi Çeşitli tüketim mallarına veya ücretlere toplu olarak yapılan zam.
zaman aşımı Süre aşımı.
zaman ayarlı Belirli bir ana ayarlanmış olan.
zaman belirteci Zaman zarfı.
zaman bilimi 1. isim Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji.
zaman bilimsel Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik.
zaman birimi Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı.
zaman dizini Tarihsel olayların zaman bakımından sırası, kronoloji.
zaman eki Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek. -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor
zaman tüneli Bilim kurguda değişik zamanlar arasında geçişin sağlandığına inanılan yer.
zaman zaman Ara sıra.
zaman zarfı Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci.
zamane adamı Günün adamı.
zamane çocuğu Çokbilmiş, akıllı çocuk.
zamanlı zamansız Vakitli vakitsiz.
zamk ağacı Akasya, mimoza gibi zamk veya reçineli zamka benzeyen maddeler veren okaliptus, zamk akasyası.
zamk akasyası Zamk ağacı.
zamk hastalığı Ağacın veya bitkinin bol miktarda zamk salgılaması sonucu ortaya çıkan hastalık.
zamkıarabi Arap zamkı.
zamklı kâğıt Bir tarafı yapıştırılmak amacıyla zamklanmış kâğıt.
zammetmek Katmak.