Z ile Başlayan Deyimler

Z ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 187 adet Türkçe madde bulundu.

Z ile Başlayan Deyimler
Z ile Başlayan Deyim Anlamı
zaaf göstermek zayıflığı, yeteneksizliği ortaya çıkmak.
zaafa düşmek zaafa kapılmak.
zaafa kapılmak direnme gücü gösterememek.
zaafa uğramak eksikliği, yetersizliği belli olmak.
zabıt tutmak tutanak düzenlemek.
zafiyet geçirmek zayıflayıp iyice kuvvetten düşmek.
zahmet çekmek güçlükle karşılaşmak, sıkıntıya katlanmak.
zahmet olmak yapılan bir işten sıkıntı, yorgunluk duymak.
zahmet olmazsa rica ederim` yerine kullanılan bir nezaket sözü.
zahmete girmek (veya katlanmak) zahmet etmek.
zahmete sokmak birine yorgunluk vermek veya masraf ettirmek.
zahmetine değmek verilen emeği karşılamak.
zam gelmek fiyatı artmak.
zam görmek 1. fiyatı artmak.
zam yapmak söz konusu fiyatı artırmak.
zaman almak sürmek, devam edip zamanı geçirmek.
zaman bırakmak bir iş için süre ayırmak.
zaman ile yarışmak hızlı hareket etmek.
zaman kazanmak vakit kazanmak.
zaman kollamak 1. bir işin sırasını beklemek.
zaman öldürmek boş şeylerle vakit geçirmek.
zaman tanımak 1. bir iş için yeterli zaman vermek.
zaman vermek bir iş için belli bir süre ayırmak.
zamana uymak davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak.
zamanı (veya zamanını) geçirmek bir işin yapılması için tanınan süreyi doldurmak.