Z ile Başlayan Kelimeler

Z ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 644 adet Türkçe madde bulundu.

Z ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... ZA ZE ZI ZL ZO ZU
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Z ile Başlayan Kelime Anlamı
zaaf 1. isim Düşkünlük.
zabıt Tutanak.
zabıta 1. isim, eskimiş Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim.
zabit 1. isim, eskimiş Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
zabitan Subaylar.
zabitlik Zabit olma durumu.
zaç Kükürtle demir bileşimlerinden biri.
zade 1. isim, eskimiş Oğul, evlat.
zadegân Soylular.
zadegânlık Soyluluk.
zafer 1. isim Savaşta kazanılan başarı.
zafiyet 1. isim Arıklık, zayıflık.
zafran Safran.
zağ Kılağı.
zağanos Bir cins doğan.
zağar Bir cins çoban köpeği.
zağara Yakanın üzerine dikilen kürk.
zağarcı Osmanlı Devleti'nde padişahın av köpeklerine bakan görevli.
zağarlık Av köpeği gibi izleme.
zağcı Kılağı yapan kimse.
zağcılık Kılağı yapma işi.
zağlama Kılağılama.
zağlamak Bilemek.
zağlı Kılağılı.
zağsız Kılağısız.